Puhelin: 040 731 0732 Email: info(at)foxy.fi
 • Plasmalaitteistot valmistaa
  Diener logo
 • Ratkaisu pintakäsittelyn
  moniin ongelmiin

FoxyTech - Ratkaisut pintakäsittelyn ongelmiin.
Plasma aktivoi, puhdistaa, etsaa tai pinnoittaa hankalatkin materiaalit.

Pinnan muokkaus plasmakäsittelyllä

Plasmaa käytetään sovelluksissa, joissa halutaan yhdistää materiaaleja tai muuttaa niiden pintaominaisuuksia. Tämä tulevaisuuteen suuntautunut tekniikka mahdollistaa monipuolisen pintojen muokkaamisen.

 • Puhdistus - lääketieteellinen > poistaa virukset, bakteerit, sienikesvuston, kemikaalijäämät
 • Aktivointi - pintaenergian nosto mahdollistaa erittäin hankalien materiaalien liittämisen
 • Plasmaetsaus - oksidikerrosten tai matriisien poisto, DRIE, PTFE etsaus, ioni syövytys
 • Pinnoitus - hydrofobinen, hydrofiilinen, hiilipinnoitus, tartunnan esto, höyrysulku, paryleeni

Matalapaine plasma

Matalapaine plasmassa kaasua kiihdytetään tyhjiössä syöttämällä siihen korkeataajuista energiaa. Tämä johtaa varautuneisiin ioneihin ja elektroneihin sekä muihin reaktiivisiin hiukkasiin, jotka muodostavat plasman. Lue lisää →

Normaalipaine plasma

Normaalipaine plasmassa kaasu kiihdytetään korkean jännitteen avulla vapaassa ilmassa siten, että plasma syttyy. Kuljetinkaasu suihkuttaa syntyneen plasmaliekin käsiteltävälle pinnalle ja aktivoi sen. Lue lisää →

Plasman käyttö

Useimpien materiaalien pintaominaisuuksia voidaan muokata plasman avulla. Tätä hyödynnetään mm. seuraavissa pintasovelluksissa: täsmäpuhdistus, aktivointi, etsaaminen, sekä pinnoittaminen. Lue lisää →

Asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyt Plasmalaitteet

Laitteet optimoidaan jokaista sovellusta varten huomioiden yksilölliset tarpeet


 • Plasmaa käytetään sovelluksissa, joissa on tärkeää yhdistää materiaaleja tai muuttaa erityisesti niiden pintaominaisuuksia. Tämä tulevaisuuteen suuntautunut tekniikka mahdollistaa monenlaisten pintojen muokkaamisen.
 • Plasmalla monet erilaiset sovellukset ovat mahdollisia, esimerkiksi: materiaalien puhdistus, pintojen aktivointi, etsaus ilman kemikaaleja ja pinnoitus.